Januárban
 a Városjáró Blog segítségért fordult több fővárosi hivatalhoz és szervhez a Szt. János Kórház mellett futó Diós árok páratlan oldalának parkolási szabályozatlansága miatt. A parkírozó gépkocsik ugyanis rendszeresen rálógtak a gyalogosfelületekre, a várakozás rendje pedig hivatalosan évek óta nem szabályozott - csupán a szokásjog és a Centrum Parkoló Kft. automatái adnak valamiféle iránymutatást.

A megkeresésére egyedül a Fővárosi Önkormányzattól érkezet visszajelzés. Kiderült, hogy a gyalogosokat védő korlátsor korszerűtlen és elhanyagolt, valamint hiányoznak a területen meghonosodott halszálkás várakozást engedélyező útburkolati jelek és KRESZ táblák is. A probléma megoldása érdekében a Főváros február végén felkérte a területért felelős Hegyvidéki Önkormányzatot a hiánypótló munkák elvégzésére. 

A felkérésre azonban a XII. kerület hosszú hónapokon át nem reagált. Többszöri levélváltás árán végül július végén kezdték magukénak érezni a feladatot, és írásos ígéretet tettek rá, hogy szeptember végéig az FKF Zrt-vel kitábláztatják a parkolást, gondoskodnak a felfestésről, valamint a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében kiépítik a hiányolt U-korlátsort is.

Október 6-án készült legfrissebb képeink tanúbizonysága szerint azonban - bár a nyáron megadott határidő lejárt - máig nem valósultak meg a szükséges intézkedések. Se KRESZ tábla, se felfestés, sem új korlát.

A Budapest-figyelő blogja ezúton megpróbálja felkarolni az ügyet, hátha beindulhat végre ténylegesen is a kerületi munka. S rendeződhet végre a Szt. János Kórház melletti gyalogosközlekedés problémája. A megoldás kulcsa - minden bizonnyal - a Hegyvidéki Önkormányzat kezében van.